Prof Dr Henk Stam

Henk Stam werd van 1971 tot 1978 in Rotterdam (Faculteit Geneeskunde) opgeleid tot basisarts. Na de dienstplicht (eerste luitenant-arts in het Militair Revalidatiecentrum te Doorn), werd hij opgeleid tot revalidatiearts in het Academisch Ziekenhuis Rotterdam (1980-1983 /AZR Dijkzigt).

Tot 1987 werkte hij als staflid aan de afdeling Revalidatiegeneeskunde in het AZR, waarna hij als solist ging werken in Zeeuws-Vlaanderen.

Promotie vond plaats in 1990 (Erasmus Universiteit)

In 1991 werd hij aangesteld als afdelingshoofd van het AZR Dijkzigt, waarna hij in 1994 werd hij benoemd tot Hoogleraar Revalidatiegeneeskunde. In 2019 ging hij met emeritaat.

Sinds 2019 is hij medisch directeur en revalidatiearts van Hand Pols Revalidatie Nederland (zeven vestigingen).

Henk Stam is lid van de IFMSR en verricht sinds meer dan dertig jaar expertises voor een breed scala aan opdrachtgevers.
Daarnaast is hij geregistreerd bij het LRGD, het Landelijk register van gerechtelijk deskundigen.

Zijn academisch profiel bestaat ondermeer uit meer dan 45 promoties, ruim 350 internationale publicaties en drie Engelstalige leerboeken.

Hij was Secretaris Generaal en later President van de European Federation of Physical and Rehabilitation Medicine, oprichter en President van de European Society of Physical and Rehabilitation Medicine.

Thans is hij President van de European Academy of Rehabilitation Medicine en Editor in Chief van Journal of Rehabilitation Medicine. Hij vertegenwoordigt de Vereniging van Revalidatieartsen in de Sectie van de UEMS (Union Europeennede Medecins Specialists).

Voor expertises op het gebied van revalidatie en vooral bij problemen die zich over vakgebieden heen bewegen, zoals bijvoorbeeld bij mengbeelden van pijn, disuse, zenuw uitval en psychische klachten, heeft de mening van een ervaren generalist èn specialist op het gebied van werkhervatting en revalidatie veel waarde voor onze opdrachtgevers.