Informatie voor opdrachtgevers

Dossiervorming zowel digitaal als schriftelijk

Onze processen verlopen zowel digitaal als schriftelijk. Hiermee kunnen we aansluiten aan de werkwijze van iedere verwijzer.
Voor de digitale werkwijze hebben cliënten en verwijzers de mogelijkheid tot een eigen portaal.
Werken binnen het portaal is overzichtelijk, veilig en gebruiksvriendelijk. Zo vindt zowel cliënt als verwijzer makkelijk alle informatie over de processen en beschikbare documenten.

Logistiek Proces

> Aanmelding expertise

 • Algemene cliëntgegevens, contactgegevens .
 • Medisch dossier met eventuele gemaakte beeldmateriaal op CDrom.
 • Betrokken partijen/ medisch adviseurs met contactgegevens.
 • Vraagstelling, juridisch kader met rechten ten aanzien van inzage- en blokkeringsrecht.
 • Eventueel aanvraag tolk bij cliënten met een taalbarrière.

> Planning Expertise

 • Bij aanmelding vrij op naam ( geen specifieke specialist) wordt cliënt gepland in de woonomgeving.
 • Cliënt ontvangt een afspraakbevestiging met een link naar haar/ zijn eigen portaal.
 • In het portaal staan vragenlijsten klaar met informatie over het onderzoek en bijbehorende rechten en plichten.
 • De opdrachtgever/ medisch adviseurs ontvangen een afspraakbevestiging met toelichting over het proces.

> Onderzoek medisch specialist

 • Een expertise neemt ongeveer een uur in beslag en bestaat uit een onderzoek bij de medisch specialist.
 • Voorafgaand aan het onderzoek worden  de cliëntgegevens met cliëntzelf doorgenomen en is cliënt verplicht zichzelf  te legitimeren (paspoort/ rijbewijs).
 • Het onderzoek van de medisch specialist bestaat uit een anamnese en een lichamelijk onderzoek en eventueel aanvullend onderzoek na overleg met de verwijzer. Het lichamelijk onderzoek wordt nauwkeurig vastgelegd met behulp van E-link software. Op aanvraag wordt een berekening van het invaliditeitspercentage opgesteld met behulp van de AMA Guide 6e editie.

Rapportage

4-6 Weken na de expertise

Concept rapportage wordt verstuurd  ter inzage naar cliënt. Eventuele opmerkingen van Client worden als bijlage toegevoegd aan dossier en indien nodig wordt het rapport aangepast. Indien de cliënt geen gebruik maakt van het blokkeringsrecht wordt het concept verstuurd  naar opdrachtgever, patiënt  en de betrokken partijen.

6-9 weken Afronding

Het rapport wordt definitief gesteld bij goedkeuring van de betrokken partijen, binnen de gestelde termijn.
Bij het verstrijken van het aantal weken, wordt er automatisch een reminder verstuurd ter herinnering.
Voor aanvraag van een langere periode van de reactie termijn, kan er een verlenging van de termijn per mail worden aangevraagd.

De medisch specialist  is niet de behandelend arts. Op geen enkele wijze neemt de expert de rol van hulpverlener aan of suggereert hij die rol in de toekomst te gaan vervullen. Er is geen sprake van een andere vorm van belangenverstrengeling.