Informatie voor Cliënten

Client portaal

Bij het ontvangen van uw dossiergegevens van uw opdrachtgever, wordt er voor u een persoonlijk cliëntportaal aangemaakt.
In uw portaal vindt u al uw gegevens, vragenlijsten, documenten, informatie over het onderzoek en de afspraakbevestiging.
U ontvangt bij de afspraakbevestiging per mail een link met toegang naar uw cliënt portaal.
Bij de eerste keer inloggen ontvangt u een gebruikersnaam en maakt u een eigen wachtwoord aan. Het portaal voldoet aan de AVG maatregelen voor verwerking van persoonlijke gegevens.

Proces

> Aanvraag onderzoek

-Uw bedrijfsarts, verzekeringsarts, medisch adviseur of advocaat verwijst u voor een onderzoek naar één van onze medisch specialisten. Voorafgaand aan het onderzoek ontvangen wij uw (medische)gegevens van uw verwijzer.

> Uitnodiging expertise

Wij nemen telefonisch contact met u op voor het plannen van de afspraak. Mocht dit niet lukken, dan ontvangt u per mail het verzoek om contact met ons op te nemen voor het plannen van de afspraak. Bij het plannen van uw afspraak, checken we samen met u of uw dossier compleet is.
Mochten we correspondentie of aanvullende onderzoeken missen, dan vragen wij u om een machtiging te ondertekenen, zodat wij de ontbrekende stukken kunnen opvragen.

> De afspraakbevestiging

De afspraakbevestiging versturen wij u per mail met een link naar uw cliënt portaal.
In uw portaal vindt u uitleg over het onderzoek, uw rechten en plichten en vragenlijsten ter voorbereiding op het onderzoek

> Vragenlijsten

Om een goed beeld te krijgen van uw situatie en huidige klachten, verzoeken wij u een aantal korte online vragenlijsten in te vullen. Tijdens het onderzoek zal de medisch specialist de vragenlijsten met u bespreken.

> Het onderzoek van de medisch specialist

Het medisch onderzoek door de medisch specialist heeft als doel om een onafhankelijk rapport op te leveren met informatie over de gevolgen van uw aandoening, letsel of medische fout. De medisch specialist is door de verwijzer benoemd om uw gezondheidssituatie te beoordelen en het effect op uw dagelijks leven, sporten, hobbies en werk in kaart te brengen.

Bij een medische expertise wordt u uitgebreid onderzocht door een onafhankelijk medisch specialist. De specialist neemt de tijd om uw medische klacht te onderzoeken, het lichamelijk onderzoek uit te voeren en om uw dossier met vragenlijsten te bespreken. Soms worden er ook daglicht foto’s gemaakt. Indien nodig zal er een röntgenfoto worden gemaakt.
Het onderzoek duurt ongeveer een uur.

> Wat gebeurt er na het onderzoek

De specialist beoordeelt uw medische klachten en legt zijn bevindingen vast in een rapport. Het opstellen van het rapport duurt ongeveer 4 tot
6 weken. U krijgt als eerste het rapport toegestuurd. U heeft altijd het recht op inzage en correctierecht op de feitelijke gegevens. Afhankelijk van de afspraken met uw verwijzer heeft u blokkeringsrecht. Het blokkeringsrecht geeft u het recht om de uitslag van een het onderzoek niet door anderen te laten inzien. Hiermee kunt u voorkomen dat anderen kennisnemen van de inhoud van het rapport. De medisch specialist zal u op de hoogte brengen of deze mogelijkheid voor u van toepassing is. Nadat u het rapport geeft goedgekeurd zal het rapport worden opgestuurd naar uw verwijzer.

Rapportage

4-6 weken na het onderzoek

Binnen 4-6 weken na het onderzoek ontvangt u het conceptrapport ter inzage. U krijgt hierbij 2 weken de ruimte om het rapport te controleren en eventuele opmerkingen (feitelijke gegevens) in te dienen in uw portaal of per mail.

6-9 weken

Binnen 6-8 wordt het conceptrapport verwerkt met uw eventuele opmerkingen. Bij blokkeringsrecht hebben wij u akkoord nodig (deblokkering) voor het rapport voor verzending van het conceptrapport aan desbetreffende opdrachtgever(s).
Het conceptrapport wordt vervolgens verzonden aan de opdrachtgever(s) met de gelegenheid tot het stellen van vragen en/of opmerkingen.
Deze vragen en/of opmerkingen zijn zichtbaar in uw portaal en bij verwerking ontvangt u automatisch een mailbericht.

Afronding

Na goedkeuring van de opdrachtgever(s) wordt het rapport definitief gesteld.
Dit rapport is zichtbaar in uw portaal en bij verwerking ontvangt u automatisch een mailbericht.

Hoe bereidt u zich voor?

  • U ontvangt van ons de afspraakbevestiging per mail. Lees deze mail zorgvuldig door. Hierin staat de tijd en locatie vermeld waar u verwacht wordt.
  • Vul minimaal vijf dagen voor het onderzoek de digitale vragenlijsten in.
  • Neem bij het eerste bezoek een geldig legitimatiebewijs mee.
  • Neem eventuele verslagen of foto’s die u zelf in bezit heeft mee.
  • Denk alvast na over eventuele vragen die u wilt stellen.
  • Heeft u vragen of begrijpt u iets niet? Neem dan contact op met uw casemanager.