Dr. Herman Holtslag

Herman Holtslag volgde van 1978 tot 1982 de opleiding fysiotherapie aan de Academie in Leeuwarden. Naast zijn parttime werk studeerde hij geneeskunde in Groningen. Zijn coschappen volgde hij grotendeels in het Academisch Ziekenhuis Groningen, maar maakte daarnaast uitstapjes naar UZ Gent, Fokker, SEHOS Curacao, UZ Calgary. Hij werd hij opgeleid tot revalidatiearts in het circuit Enschede/Arnhem.

Van 1999 tot 2015 was hij werkzaam als staflid in het Revalidatiecentrum De Hoogstraat, gedetacheerd naar o.a. Hofpoort Ziekenhuis Woerden en het Academische Ziekenhuis Utrecht. Vanaf 2015 is hij werkzaam in het Amsterdam UMC, locatie AMC. Per 01-01-2024 is hij 25 jaar revalidatiearts.

In het Academisch profiel horen zaken als patiëntenzorg, onderwijs, opleiden, wetenschap en nevenwerkzaamheden.

De Zorg

Over de jaren heen heeft hij zich vooral toegelegd op trauma revalidatie en complexe problematiek van het houdings- en bewegingsapparaat. Hij heeft ervaring met het behandelen van gevolgen van sarcomen, hemofilie, enkel/voetproblematiek en amputaties.
In het Amsterdam UMC heeft hij samen met een aantal snijdende specialisten een nieuwe onderbeen amputatie techniek bedacht, ontwikkeld en uitgevoerd bij patiënten tussen de 30 en 50 jaar zonder vasculaire oorzaak (tumoren, trauma, infectie, etc.). Naast de operatie wordt de revalidatie anders ingericht i.s.m. Team Frank Jol onder het adagium: ‘alles er uit halen wat er in zit’ en ‘wij gaan verder waar anderen stoppen’.

Onderwijs

Hij heeft talloze presentaties gehouden in en buiten het Academisch Ziekenhuis aan studenten geneeskunde, verpleegkundigen, paramedici, alsmede talloze lezingen verzorgd bij diverse symposia. In 2015 heeft hij zijn Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) behaald in Utrecht.

Opleiding

Tot 01-01-2024 was hij opleider voor de medisch specialistische vervolgopleiding tot revalidatieartsen in Amsterdam. Hij heeft meer dan 50 jonge klare afgeleverd of een substantiële bijdrage daaraan mogen leveren.

Wetenschap

In januari 2007 promoveerde hij samen met Rob Lichtveld (werkzaam bij de ambulancedienst) op een prehospitaal prospectief gegeneerd databestand in Utrecht op een trauma gerelateerd onderwerp, titel: “Prospects after major trauma”. Daarnaast was hij copromotor van ir. Loes Janssens in 2012 in Utrecht, titel: “Population study and long-term outcome in paediatric trauma”. Sinds 2012 is hij in het bezit van de Basis Kwalificatie Klinisch Onderzoek (BROK). Verder was hij begeleider van een 7-tal master studenten van de technische geneeskunde van de UT Twente. Inmiddels heeft hij 35 ‘peer reviewed’ publicaties opgeleverd. Diverse publicaties en hoofdstukken in leerboeken, alsmede lid respectievelijke voorzitter van FMS richtlijnen (Open onderbeenbreuken, IC-nazorg, langdurig klachten na Covid-19. Momenteel is hij voorzitter van het expertpanel Post Covid (FMS).

De nevenwerkzaamheden. Vanaf 2007 was hij als team arts betrokken bij het Nederlands Paralympisch Team (nu Team NL). Hij heeft de voorbereidingen getroffen en is mee geweest naar Beijing (2008) en London (2012), en heeft daarna voorbereidingen getroffen voor Rio (2016) en Tokyo (2020). Vanaf 2010 was hij lid (penningmeester) van het dagelijks bestuur van de wetenschappelijke vereniging voor revalidatieartsen (VRA). Tevens was hij vanaf 2010 lid (en later vice-voorzitter) van de raad van commissarissen van de Argos Zorggroep, een VVT-instelling in de ouderenzorg in de regio Schiedam, met als credo: “een leven met kleur”. En voor het personeel: “werken met plezier” (een credo die bij hem past). Tevens was hij voorzitter van de commissie kwaliteit en veiligheid. Na de maximale zittingstermijn is hij nu werkzaam als lid van de raad van toezicht van De Zorgcirkel in de regio Noord-Holland. Eveneens een VVT-instelling in de ouderenzorg. Sinds enkele jaren is hij bestuurslid van Centrum Aangepast Sporten Amsterdam (CASA) een onderdeel van Amsterdam Institute of Sport Sciences (AISS), hetgeen weer een onderdeel vormt van Amsterdam Movement Sciences (AMS), 1 van de onderzoeksinstituten van het Amsterdam UMC. Binnen het Amsterdam UMC is hij lid van de audit commissie (toezicht op de kwaliteit), Joint Commission International (JCI) geaccrediteerde tracer en lid van de commissie Traumatologie (benoemd door de raad van bestuur).

Zijn expertise ligt vooral op letsels van het houding- en bewegingsapparaat in de breedste zin van het woord, en specifiek op handen en voeten.

Lidmaatschappen:

  • VRA
  • VRA – werkgroepen (Trauma Revalidatie, Ziekenhuis Revalidatie, Sport & Bewegen).